Sběrná služba / dokládky
vnitrostátní i mezinárodní přepravy
přepravy do/z států bývalého SNS a blízkého východu
vlastní přímé sběrné linky do/z vybraných relací
individuální řešení pro každou zásilku
možnost dobírečného
připojišťování zásilek
přepravy zásilek podléhající celnímu dohledu
přepravy nebezpečného zboží podléhající úmluvě ADR
auta vybavena hydraulickými čely (na vyžádání)
komplexní celní odbavení
odpovědnostní pojistka dopravce a zasilatele