Nakládky, vykládky kontejnerů
bezpečná nakládka a fixace zboží uvnitř námořních kontejnerů
motocykly a automobily (včetně veteránů, luxusních či bouraných vozidel)
stěhování osob do i ze zámoří (námořním kontejnerem 20' / 40')
nakládky a vykládky sběrných kontejnerů a sběrných zásilek
nakládky a vykládky velmi těžkých kusů ze standardních kontejnerů
příprava flexitanků k naplnění
signo a štítkování dle přání zákazníka
likvidace obalových a fixačních prostředků vyčištění kontejnerů po vykládce