Celovozová přeprava
vnitrostátní i mezinárodní přepravy
přepravy do/z států bývalého SNS a blízkého východu
expresní přepravy
přepravy nebezpečného zboží podléhající úmluvě ADR
příprava flexitanků k naplnění
přeprava zboží s řízenou teplotou (chlazené i mražené zboží)
ve vybraných relacích formou kombinované přepravy silnice / železnice
přepravy zásilek podléhající celnímu dohledu
pojišťování zásilek nad rámec úmluvy CMR
kompletní celní odbavení
možnost výměny EUR palet na nakládkách / vykládkách
odpovědnostní pojistka dopravce a zasílatele