Exportní balení
dřevěné obaly na míru manipulovatelné technikou
pro přepravu po souši, moři nebo letecky
fumigace dřevěných obalů dle požadavků zemí určení včetně vystavení certifikátu
antikorozní ochrana, vakuové balení, bariérové balení do vícevrstvých fólií
balení do různých klimatických podmínek
vysoušedla, indikátory vlhkosti, naklopení či otřesu
balení motocyklů do beden pro jednorázové i opakované využití
povrchové ošetření zásilky ochrannými nástřiky